U zocht op:

Hieronder worden de resultaten getoond.

Wijkteam Stede Broec ontvangt een dikke pluim

Op 8 en 9 mei jl. heeft Stichting Welzijn Stede Broec bezoek gehad van Lloyd’s Register om de kwaliteit van de organisatie door te lichten. Dit leverde een dikke pluim op voor de gehele organisatie en het wijkteam in het bijzonder. Op 52 kritische punten is de organisatie getoetst. Alle locaties werden bezocht. Alle kasten en deuren werden geopend en procedures en registraties bekeken. Tijdens dit intensieve traject van twee dagen werd niets overgeslagen. Medewerkers, bezoekers, klanten en vrijwilligers zijn uitgebreid geïnterviewd. Dit heeft een rapportage opgeleverd met complimenten en verbeterpunten voor de organisatie. Als dan de terugkoppeling gedaan wordt is dat best een spannend moment vertelt teamleider Suzanne Kok van Stichting Welzijn. “Natuurlijk zijn we trots op onze organisatie en onze professionaliteit. Maar als je dit bevestigd krijgt door een gerenommeerd én onafhankelijk bedrijf is dat fantastisch”, glundert Ellen de Wit van de locatie ‘t Stadsplein. De auditor van het keurmerk noemde de organisatie “een snoepje”, een voorbeeld voor de branche. “Op alle aspecten is goed gescoord, de betrokkenheid, de professionaliteit en het werkplezier zijn overal terug te vinden in de organisatie. Met name het werken volgens richtlijnen, het gebruik maken van werkprocedures en de registratie binnen het wijkteam wil ik in positieve zin benadrukken” rapporteert Ellard Brandenburg van Lloyd’s Register. De verbeterpunten zijn beperkt en zogenaamde ‘nice to have’ aanbevelingen gedaan. Het keurmerk wordt in één keer afgegeven zonder dat er gewerkt moet worden aan een verbeterplan. “Dat is toch geweldig in een tijd waarin wijkteams en met name de jeugdzorg onder een vergrootglas liggen. Dit steuntje in de rug hebben onze mensen verdiend. Ze werken hard, bereiken veel moois en hebben altijd de klant voor ogen. Waardering door dit kwaliteitslabel is een mooi compliment” vat Karen Houwen, directeur-bestuurder van de stichting, het resultaat samen. Als tweede organisatie in Noord-Holland zal Stichting Welzijn uit handen van de brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland het label officieel ontvangen. Dit wordt binnen nu en enkele weken verwacht. De organisatie gaat zeker verder met de aanbevelingen. Over twee jaar volgt automatisch een nieuwe toetsing van de organisatie.

Resultaat:
Er werden 52 kritische punten beschreven. Alle 52 punten zijn beoordeeld. 46 van de 52 voldeden volledig aan de normen, 6 van de 52 punten hebben een aanbeveling gekregen, 0 van de 52 voldeden niet aan de normen. De normen werden verdeeld in de volgende categorieën:
• Vakmanschap
• Dienstverlening
• Organisatie en Bestuur

Toelichting op de rapportage:
‘Mooie professionele organisatie, hetgeen tot uiting komt in bejegening en vakmanschap, het werken met richtlijnen en werkmethodes, dit alles is goed verankerd in het kwaliteitssysteem. De organisatie kan nog aan kracht winnen in de opvolging van de genoemde verbeterpunten’.

Weerbaarheidstraining

Rots en Water
Wilt uw kind leren beter voor zichzelf op te komen? Kan het meer zelfvertrouwen gebruiken? Wordt het snel boos of overschreeuwt het zichzelf? Dan is de Rots en Watertraining van Welzijn Stede Broec misschien een uitkomst. De training is bedoeld voor jongens en meisjes uit groep 5, 6, 7 en 8 van de basisschool die meer zelfvertrouwen willen ontwikkelen en aan hun sociale vaardigheden willen werken.

Een weg in verbondenheid
Als je grenzen leert stellen zorgt dat voor een veilig gevoel. Als je sociaal vaardig bent bouw je makkelijker contacten op. Als je bewust bent van je gevoelens en wensen neem je makkelijker beslissingen. Je leert je eigen weg te gaan.
Het Rots en Water programma van Welzijn Stede Broec is een wetenschappelijk effectief bewezen methode.
Het doel van de training is de zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen en communicatieve- en sociale vaardigheden van kinderen te verbeteren.

Hoe is de training opgebouwd?
Aan de hand van verschillende fysieke, mentale en sociale oefeningen worden de kinderen zich bewust van het feit dat zij steeds weer een keuze kunnen maken tussen een ’harde rotsopstelling’ en een ’zachte wateropstelling’ of een mengeling daarvan. Actie wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie en kringgesprekken.

Wat leer je tijdens de training?
• zichtbaarder en assertiever worden
• meer zelfvertrouwen en sociale vaardigheden
• zich veilig voelen
• steviger in zijn/haar schoenen staan
• oogcontact maken en grenzen stellen
• meer samen spelen en focussen
• Omgaan met pestgedrag
• Open staan voor de mening van anderen
• Zich kunnen verplaatsen in een ander.

Aanmelden
De training in het najaar start in week 41 en eindigt in week 49. Groep 5-6 start op maandag 7 oktober bij ‘T Stadsplein. Groep 7-8 start op dinsdag 8 oktober bij J.C. Inventas in Grootebroek. Beide trainingen worden gegeven van 16.00-17.00 uur.
Aanmelden voor deze training kan bij Welzijn Stede Broec. U kunt uw kind inschrijven via het contactformulier op onze website. Wij nemen vervolgens contact met u op. We vragen een eigen bijdrage van 15 euro per kind.

Welzijn Stede Broec zet vrijwilligers in de spotlight

Op vrijdag 21 december lanceerde Stichting Welzijn Stede Broec een campagne om meer vrijwilligers te werven.
De afgelopen weken is Stichting Welzijn Stede Broec in samenwerking met Venhuis Communicatie Producties druk bezig geweest om de vrijwilligerscampagne vorm te geven. De organisatie is voor een groot deel afhankelijk van het werk van vrijwilligers.

Voor iedereen een passende klus

Helpen in de tuin voor WonenPlus, achter de bar bij Jongerencentrum Inventas of activiteitenbegeleiding in ‘t Stadsplein; de werkzaamheden zijn erg divers. “Voor iedereen is er wel iets te doen. En het kan altijd binnen uw eigen agenda”, aldus Joke, vrijwilliger bij WonenPlus. Samen met Anita (‘t Stadsplein) en Jurre (JC Inventas) is zij een van de hoofdrolspelers in de campagne. Iedereen heeft zijn eigen reden om zich vrijwillig in te zetten. In een korte video vertellen zij over hun ervaringen. Waar Jurre zich inzet voor een gezelliger jongerencentrum, zet Joke zich in voor de kwetsbaarste personen uit de gemeente. Anita combineert haar hobby handig met het vrijwilligerswerk en organiseert creatieve bijeenkomsten.

Vrijwilligerswerk maakt mensen aantoonbaar gelukkiger en zorgt voor verbetering van de leefomgeving. Breid uw netwerk uit en versterk uw gevoel van eigenwaarde. Verbeter je CV en grijp deze unieke kans om jezelf te ontwikkelen.

Samen naar een beter Stede Broec!
Op de speciaal ingerichte site vinden mensen meer informatie: www.vrijwilligerinstedebroec.nl

Scheidingsspreekuur

Vanaf oktober 2018 organiseert Stichting Welzijn Stede Broec een scheidingsspreekuur voor alle inwoners van de gemeente Stede Broec.

Het scheidingsspreekuur kan worden bezocht door mannen en vrouwen die overwegen te gaan scheiden, reeds besloten hebben te gaan scheiden of meer informatie willen over echtscheiding. Het spreekuur is er ook voor ouders die al uit elkaar zijn en problemen hebben met de omgangsregeling voor hun kinderen. Het spreekuur is er voor alle vormen van samenleving (gehuwd, samenwonend, etc.)

Bij elk gesprek is/zijn één of twee maatschappelijk werkers aanwezig voor informatie, advies en emotionele ondersteuning. Wanneer blijkt dat er langere begeleiding nodig is, worden vervolggesprekken aangeboden.

Het gratis inloopspreekuur vindt elke dinsdagochtend plaats op het kantoor van Stichting Welzijn Stede Broec aan de Stationslaan 2 te Bovenkarspel van 9.00 tot 11.00 uur. Een afspraak maken kan ook via telefoonnummer: 0228-511528.

Aanschuiftafels schooljaar 2018-2019

Ben jij wel eens onzeker over het gedrag van je kind? Weet je niet zeker of jij het goed doet? Zou je graag eens met andere ouders willen praten over hun ervaringen met opvoeden? Kom dan naar een van de aanschuiftafels!

Willibrordus 6-3-2019 Leren loslaten
De Molenwiek 3-4-2019 Knap lastig
Gideon 8-5-2019 Laat ze maar praten
Uilenburcht 5-6-2019 Positief opvoeden
Het Vierspan
(locatie de Woud)
26-6-2019 Omgaan met emoties

Rouwverwerkingsgroep

Niets is zo ingrijpend dan het verlies van een partner. Deze rouwverwerkingsgroep, onder leiding van een professional, kan u daarbij ondersteunen. Er is aandacht voor verschillende onderwerpen die herkenbaar zijn na een overlijden.

De rouwverwerkingsgroep bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur. De cursus vindt plaats bij Welzijn Stede Broec en is bedoeld voor mensen vanaf 55 jaar die hun partner zijn verloren.

Rouwverwerkingsgesprekken kunnen eventueel ook 1 op 1 plaatsvinden met een hulpverlener.

De datum van de volgende training staat nog niet vast. U kunt informatie in winnen door te bellen naar 0228-511528.

Aanmelden: 0228-511528 of info@welzijnstedebroec.nl

Assertiviteitstraining

Veel mensen gaan moeilijke gesprekken liever uit de weg. Zonde, want assertief zijn levert je veel op! Hoe kun je op een prettige manier ‘nee’ zeggen zonder daar een vervelend gevoel aan over te houden? Begin vandaag en meld je aan voor onze assertiviteitstraining, hoe heerlijk zou het zijn als jij ook ontspannen kunt omgaan met situaties die je nu nog lastig vindt!

De assertiviteitstraining vindt plaats bij Welzijn Stede Broec en bestaat uit 10 bijeenkomsten van 2,5 uur. De kosten bedragen 15 euro voor de aanschaf van een werkmap de training zelf is gratis voor de inwoners van Stede Broec.

Aanmelden: 0228-511528 of info@welzijnstedebroec.nl zie ook www.welzijnstedebroec.nl/actueel

Het Zandkastelen-programma®

Binnenkort start Welzijn Stede Broec weer het Zandkastelenprogramma®.

In een scheidingsperiode, gevuld met onzekerheden, draagt het Zandkastelenprogramma® voor kinderen én hun ouders bij aan het voorkomen/verminderen van problemen voortvloeiend uit de scheiding en aan het op gang brengen van de verwerking van de scheiding. Het Zandkastelenprogramma® is een preventieve cursus die gevolgd kan worden in de beginfase van de scheiding.

Het programma:

Het is een kortdurend programma bestaande uit een ouderbijeenkomst met uitleg over de cursus en informatie hoe uw kind te begeleiden tijdens de echtscheidingsperiode. Het kinderdeel beslaat een dagdeel en is gericht op het delen en uiten van gevoelens die bij het kind spelen rondom de echtscheiding. Aansluitend is er een afsluiting met kinderen en ouders waarbij de kinderen een presentatie voor ouders. De cursus zal door 2 coaches worden begeleid.

De cursus richt zich erop dat kinderen vrij hun gevoelens kunnen delen aan de hand van stimulerende creatieve activiteiten en zal er gewerkt worden vanuit een persoonlijk werkboekje. Naast de ondersteuning vanuit de coach, is er ruimte voor “lotgenoten’ contact met de andere kinderen die in dezelfde situatie verkeren. Zo kunnen zij gedachten, gevoelens en ervaring onderling delen en voelen de kinderen (h)erkenning.

Wat in ieder geval tijdens het Zandkastelenprogramma® aan bod komt is het volgende:

  • Een scheiding is nooit de schuld van een kind;
  • Ook al woont vader of moeder ergens anders en ziet een kind hem of haar minder of zelfs helemaal niet, het blijft altijd zijn vader of moeder;
  • Ieder mens maakt fouten, ook ouders maken fouten;
  • Ouders blijven van hun kinderen houden;
  • De meeste ouders komen niet weer bij elkaar.

Kinderen van verschillende leeftijden vragen om een andere benadering, en willen ook andere thema’s behandelen. Welzijn Stede Broec wil deze keer graag kinderen in de leeftijd van 6-8 jaar uitnodigen om deel te nemen. Informeer naar de mogelijkheden voor uw kind.

Wanneer en waar

nog nader te bepalen: ouderbijeenkomst met uitleg over de cursus, locatie Stationslaan 2 Bovenkarspel (Welzijn Stede Broec).
nog nader te bepalen: kinderbijeenkomst (dagdeel), locatie Hoofdstraat 17 Bovenkarspel (’t Stadsplein)
Aansluitend is er een afsluiting met de kinderen en hun ouders.

Informatie en aanmelding:

Voor informatie en aanmelding kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Welzijn Stede Broec, telefoonnummer 0228 – 511 528 of langskomen op onze locatie aan Stationslaan 2 te Bovenkarspel (in de bibliotheek)

 

Download programmafolder

We zorgen nog steeds goed voor elkaar!

Tineke is een geboren Bovenkarspelse uit Broekerhaven. Op jonge leeftijd is Tineke met haar ouders, broers en zussen naar Utrecht verhuisd. Later heeft Tineke weer een periode in Bovenkarspel gewoond, en is daarna met haar man naar Friesland verhuisd. Na zijn overlijden besloot zij terug te keren naar ‘de Streek’. Ze woont nu alweer bijna tien jaar in Bovenkarspel.

Vlak na haar terugkeer is ze in aanraking gekomen met Welzijn Stede Broec: “Ik had net mijn man verloren. Ik had geen idee of ik goed aan het rouwen was, dus besloot ik mij aan te melden voor een cursus rouwverwerking.” Het was een emotioneel zware tijd. Na afloop van de cursus heeft de groep besloten door te gaan met de wekelijkse ontmoetingen. De bijeenkomsten hebben een positieve bijdrage geleverd aan het rouwproces.

Nu spelen de ontmoetingen een belangrijke rol in het tegengaan van eenzaamheid: “Er is een hechte vriendschap ontstaan. We delen nog steeds lief en leed met elkaar, en gaan zelfs samen op vakantie.”

“Als ik in Friesland was blijven wonen, had mijn leven er heel anders uitgezien. Veel eenzamer, zeker zonder mijn familie.”

“We zorgen goed voor elkaar en we laten elkaar niet in de steek. Als één van ons door een moeilijke periode gaat, dan zijn we er voor elkaar. Je wil niet dat iemand eenzaam thuis komt te zitten. We bezoeken regelmatig activiteiten bij ‘t Stadsplein, zoals Koffietijd en de Meezingavond. Dat zijn gezellige momenten waar we naar uitkijken.”

Samen plezier hebben na schooltijd

Eenzaamheid komt vaker voor onder jongeren dan veel mensen denken. Sommigen trekken zich terug na school en in hun vrije tijd. Veel gamen en vaak actief zijn op social media kunnen eenzaamheid in de hand werken. Samen dingen ondernemen helpt. Daarom is er elke vrijdagmiddag Afterscool in het Inventascafé. Tijdens Afterscool worden leuke activiteiten voor jongeren georganiseerd.

Het idee voor Afterscool is drie jaar geleden ontstaan tijdens de ‘Week tegen Eenzaamheid’. Samen met de praktijkschool wilden we jongeren stimuleren samen iets leuks te doen na school. Ondertussen is het een belangrijk onderdeel van Inventas; elke vrijdagmiddag komen er gemiddeld 20 jongeren.

Jongeren kunnen meedenken over het pro-gramma van Inventas. Zo zijn er leuke ideeën ontstaan als ‘meidenhoek’, ‘FIFA toernooi’, ‘film kijken met zitzakken’ en ‘poolcompetitie’. Heb jij een goed idee of wil je zelf iets organi-seren? Laat het ons weten!Houd onze Facebookpagina in de gaten voor het laatste nieuws!

Contact en informatie

Welzijn Stede Broec
Stationslaan 2
1611 KZ Bovenkarspel
Tel 0228 511 528
Mail ons

Openingstijden
Ma 09:00-17:00 uur
Di 09:00-17:00 uur
Wo 09:00-17:00 uur
Do 09:00-17:00 uur
Vr 09:00-17:00 uur

Onze hulpverlening is gratis.
Een afspraak is niet nodig, maar u kunt altijd bellen of mailen.

Voor spoedgevallen buiten openingstijden belt u:
Huisartsenpost: 0229-297800 ( maandag t/m vrijdag: 17.00 – 08.00 uur & weekend en feestdagen: 24 uur )